Applications of Mathematics Department

Manager: dr hab. Edward W. Piotrowski, QMG homepage
Secretary: mgr Małgorzata Schroeder, mszuli@math.uwb.edu.pl

Seminar: every Wednesday, 11-13.30 p.m.People:
dr Elżbieta Majewska
mgr Katarzyna Putkowska
mgr Małgorzata Schroeder
mgr Marcin Makowski
dr hab. Edward W. Piotrowski, prof. UwB

Scientific research:

Research in the Department of Applied Mathematics is focused on the study of connection between information theory and quantum game theory. Ideas of information theory are investigated in a wide range of classical and quantum models. Among others, we investigate transaction games in which well defined utility function enables to determine the most effective strategies in extreme conditions of deficit of information. Specific utility function (profit, profit intensity) based on the metrics on projective spaces which symmetries are natural among others for market models and the description of quantum systems. The discussed problems are of fundamental nature for both the information theory and description of capital markets. Solutions would permit to recognize the usefulness of measures of information for better understanding of quantum computing processes (quantum computer, quantum cryptography, modeling artificial intelligence in quantum formalism).
Recent Publications:

E. Majewska
Ocena ryzyka funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem współczynnika Giniego
Modelowanie preferencji a ryzyko '09 (T. Trzaskalik),
Prace Naukowe Akademiii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2010, pp. 61-70.

E.W. Piotrowski, J. Sładkowski, A. Szczypińska,
Reinforced Learning in Market Games
Econophysics & Economics of Games, Social Choices and Quantitative Techniques (Banasri Basu, Bikas K.Chakrabarti, Satya R.Chakravarty, Kausik G),
New Economic Windows, Springer-Verlag, 2010, pp. 17-23.

M. Makowski
Transitivity vs. intransitivity in decision making process - an example in quantum game theory
Phys. Lett. A 373 (2009), 2125-2130.

E. Piotrowski, A. Szczypińska
Inconsistency of the judgment matrix in the AHP method and the decision maker's knowledge
Physica A 388 (2009), 907-915.

E. Majewska
Zastosowanie stochastycznego algorytmu prognozowania cen transakcji na aukcji dwustronnej na rynku towarowym WGT S.A.
Metody matematyczne, ekonomiczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006 (P. Chrzan, T. Czernik),
Prace Naukowe Akademiii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydawnictwo Akademiii Ekonomicznej w Katowicach, 2008.

E. Majewska
Czy podział towarów i pieniędzy na WGT S.A. jest sprawiedliwy?
Modelowanie preferencji a ryzyko '07 (T. Trzaskalik), Akademia Ekonomiczna im. Karola Adameckiego. Prace Naukowe,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2008, pp. 461-471.

E. Piotrowski, J. Sładkowski
Quantum auctions: Facts and myths
Physica A 387 (2008), no. 15, 3949-3953.

A. Szczypińska, E. W. Piotrowski
Projective market model approach to AHP decision making
Physica A 387 (2008), no. 15, 3982-3986.

E. Majewska, J. Olbryś
Analiza porównawcza ryzyka portfeli Otwartych Funduszy Emerytalnych z wykorzystaniem estymatorów miar VaR oraz ES
Zeszyty Naukowo-Teoretyczne Wiek XXI 24 (2007), no. 2, 239-256.

T. Czyżycki, K. Miakisz
Klasyczne i alternatywne miary ryzyka
Matematyczne aspekty ekonomii, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2007, pp. 23-36.

E. Piotrowski, M. Schroeder
Kelly criterion revisited: optimal bets
The European Physical Journal B 57 (2007), 201-203.

E. Piotrowski, J. Sładkowski
Geometry of financial markets - Towards information theory model of markets
Physica A 382 (2007), 228-234.

E.W. Piotrowski, A. Zambrzycka
The matrix rate of return
Physica A 382 (2007), 347-353.

full list of publications