Badania naukowe : Udział w konferencjach

  1. A. Sliżewska
    A family of integrable perturbed Kepler systems (invited talk)
    Conference Dynamics in Syberia, Novosybirsk, Russia, Feb 24-29, 2020
    Sobolev Institute of Mathematics, Novosibirsk (org.)
  • * Prezentacja
  • ¹ Przewodniczący sesji
  • ² Członek Komitetu Organizacyjnego
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl