Nazwa
Kierownik Telefony WWW
1. Zakład Algebry
dr hab. Ryszard Andruszkiewicz 85 738 - 8289, 8290, 8291, 8292, 8298
2. Zakład Analizy
dr hab. Bartosz Kwaśniewski 85 738 - 8314, 8316, 8317
3. Zakład Fizyki Matematycznej
prof. dr hab. Anatol Odzijewicz 85 738 - 8288, 8293, 8295, 8297, 8318, 8328, 8334 www
4. Zakład Matematyki Stosowanej
prof. dr hab. Edward W. Piotrowski 85 738 - 8343
5. Zakład Podstaw Geometrii
dr hab. Krzysztof Prażmowski 85 738 - 8294
6. Zakład Równań Różnicowych i Procesów Dyskretnych
dr hab. Ewa Schmeidel 85 738 - 8332, 8336, 8337, 8348