Kierownik dr hab. Krzysztof Prażmowski
Sekretarz dr Krzysztof Petelczyc
Pracownicy
  1. dr Krzysztof Petelczyc
  2. dr Mariusz Żynel
Pokoje 3023
Telefony 85 738 - 8294
Seminarium wtorek 10:15
Tematyka badawcza

Główne badania Zakładu koncentrują się wokół geometrii rzutowej, jej uogólnień, i geometrii indukowanych przez kwadryki w przestrzeniach rzutowych. Rozpatrywanym przestrzeniom można nadawać strukturę częściowej przestrzeni prostych (przestrzenie pęków - przestrzenie Grassmanna, kwadryki wyższych rzędów, produkty Segre'a), bądź strukturę przestrzeni Benza (przestrzeni okręgów). Zasadniczym nurtem rozważań są zagadnienia charakteryzacji i klasyfikacji, zarówno ważniejszych klas wprowadzanych przestrzeni, jak i standardowych konstruktów pochodnych (podprzestrzenie, automorfizmy, konfiguracje charakterystyczne itp.). W nurcie tym mieszczą się też zagadnienia charakteryzacji zanurzeń - reprezentacji przestrzeni jako "rozmaitości" zanurzonych. Jednym z wątków tych badań jest próba znalezienia naturalnych uogólnień klasycznych pojęć (np. równoległość, rzutowość) i wskazanie ich podstawowych własności. Inne nurty badań, to uogólnienia geometrii hiperbolicznej (geometria quasi-hiperboliczna) i geometria ortogonalna.

Współpraca
  • Katedra Algebry i Geometrii WMiI UWM, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość PG