Grzegorz Bancerek

Projekt Mizar
Serwer Megrez

English version           Informacja personalna
Adiunkt
Instytut Informatyki
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
Polska
tel: +48 (85) 742 8206
fax: +48 (85) 742 2393
Poprzednio JSPS Postdoctoral Fellow
Department of Information Engineering
Faculty of Engineering
Shinshu University
380-8553 Japan
Nagano-ken, Nagano-city
Wakasato 4-17-1
tel: +81 (26) 269 5462
fax: +81 (26) 269 5495
Poprzednio Adiunkt
Instytut Informatyki
Wydział Matematyczno-Fizyczny
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Akademicka 2
15-267 Białystok
Polska
tel: +48 (85) 7457559
fax: +48 (85) 7457073

Wykształcenie

Magisterium z matematyki, Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku (obecnie Uniwersytet w Białymstoku)
Praca magisterska: ``Mizar jako metajęzyk dla teorii zbiorów ZF'', 1990.

Doktorat z matematyki, Instytut Matematyczny, Polska Akademia Nauk.
Teza doktorska: ``O pewnym algebraicznym podejściu do dowodów w intuicjonistycznej logice zdań i pewnych fragmentów logiki liniowej oraz morfizmów pokrewnych kategorii'', 1997.


Dziedzina badań naukowych

Moja dziedziną badań jest komputerowo wspomagana formalizacja matematyki, mechaniczne tłumaczenie i generowanie teksów, algebraiczne aspekty teorii kategorii i logiki.

Moje działalność jest związana z Mizar project, Japonese Mizar web site, Journal of Formalized Mathematics oraz Mizar codification of the theory of continuous lattices.


Curriculum vitae: Nagrody
Publikacje
Przebieg zatrudnienia

Aktualne Nauczanie: Wykłady, Seminaria.
29 sierpnia 2001 - bancerek@mizar.org