dr Jarosław Kotowicz

(English version)

Adres

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok
Zakład Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Nauczaniu pokój 3040

e-mail: kotowicz (na serwerze) math(kropka)uwb(dot)edu(kropka)pl
tel: +48 85 738 83 42

Wykształcenie

1999 - doktorat (promotor prof. A. Łada) Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
tytuł rozprawy doktorskiej: "Regularność rozwiązań wielowymiarowej relacji dwuskalowej ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru dwa"
1990 - magisterium (promotor dr P.Sadowski) Uniwersytet Warszawski Filia w Białystoku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
tytuł pracy magisterskiej: "Klasyfikacja algebr Kaca-Moody'ego typu hiperbolicznyego i ściśle hiperbolicznego"

Praca zawodowa

od 2012 starszy wykładowca w Zakładzie Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Nauczaniu, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet w Białystoku
2007 - 2012 starszy wykładowca Instytut Matematyki, Zakład Analizy Matematycznej, Uniwersytet w Białystoku
1999 - 2007 adiunkt w Instytucie Matematyki, Zakład Analizy Matematycznej, Uniwersytet w Białystoku
1990 - 1999 asystent w Instytucie Matematyki, Zakład Analizy Matematycznej, Uniwersytet w Białystoku (dawniej Uniwersytecie Warszawskim Filii w Białymstoku)

Zainteresowania naukowe

Teoria falek i formalizacja matematyki z użyciem systemu Mizar.

Publikacje mizarowe (postscript) i falkowe (postscript)

Dydaktyka


15 lutego 2019 -- © J.Kotowicz