dr Jarosław Kotowicz -- dydaktyka

 1. rok akademicki 2022/2023

  1. semestr zimowy

 2. rok akademicki 2021/2022

  1. semestr letni

  2. semestr zimowy

 3. rok akademicki 2020/2021

  1. semestr letni

  2. semestr zimowy

 4. rok akademicki 2019/2020

  1. semestr letni

  2. semestr zimowy

 5. rok akademicki 2018/2019

  1. semestr letni

  2. semestr zimowy

 6. rok akademicki 2017/2018

  1. semestr letni

  2. semestr zimowy

 7. rok akademicki 2016/2017

  1. semestr zimowy

  2. semestr letni

 8. rok akademicki 2015/2016

  1. semestr zimowy

  2. semestr letni

 9. rok akademicki 2014/2015

  1. semestr zimowy

  2. semestr letni

 10. rok akademicki 2013/2014

  1. semestr zimowy

  2. semestr letni

 11. rok akademicki 2012/2013

  1. semestr zimowy

  2. semestr letni

 12. rok akademicki 2011/2012

  1. semestr zimowy

  2. semestr letni

 13. rok akademicki 2010/2011

  1. semestr zimowy

  2. semestr letni

 14. rok akademicki 2009/2010

  1. semestr zimowy

  2. Filia UwB w Wilnie (Wydział Ekonomiczno-Informatyczny)

  3. semestr letni

 15. rok akademicki 2008/2009

  1. semestr zimowy

  2. Filia UwB w Wilnie (Wydział Ekonomiczno-Informatyczny)

  3. semestr letni

 16. rok akademicki 2007/2008

  1. semestr zimowy

  2. Filia UwB w Wilnie (Wydzial Ekonomiczno-Informatyczny)

  3. semestr letni

 17. rok akademicki 2006/2007

  1. semestr zimowy

  2. semestr letni

 18. rok akademicki 2005/2006

  1. semestr zimowy

  2. semestr letni

 19. rok akademicki 2004/2005

  1. semestr zimowy

  2. semestr letni

 20. rok akademicki 2003/2004

  1. semestr zimowy

  2. semestr letni

 21. rok akademicki 2002/2003

  1. semestr zimowy

  2. semestr letni

 22. rok akademicki 2001/2002

  1. semestr zimowy
Inne strony

Moja strona

Strona Instytutu Informatyki

Strona Wydziału Matematyki


2020.02.11 J.Kotowicz