Wykłady

 1. Studia drugiego stopnia
  1. Elementy statystyki bayesowskiej, II rok matematyki, analiza danych i modelowanie, wtorek 08.30 - 10.00, sala 3004.
  2. Ukryte procesy Markowa, II rok matematyki, analiza danych i modelowanie, środa 08.30 - 10.00, sala 3011.

Ćwiczenia i laboratoria

 1. Studia drugiego stopnia
  1. Elementy statystyki bayesowskiej (15h ćw i 15h lab), II rok matematyki, analiza danych i modelowanie, wtorek 10.15 - 11.45, sala 1012.
  2. Uwaga:

   1. Termin kolokwium:
    1. kolokwium I: 2018.06.xx godz. xx.xx, sala xxx,

  3. Ukryte procesy Markowa (15h ćw i 15h lab), II rok matematyki, analiza danych i modelowanie, środa 10.15 - 11.45, sala 1012.Listy zadań

 1. Elementy wnioskowania bayesowskiego

  1. Lista 1.
 2. Ukryte procesy Markowa

  1. Lista 1.
  2. Lista 2.Sylabusy przedmiotów znajdują się w USOSWeb
Terminy egzaminów i zaliczeń wykładów w sesji podstawowej

 1. Elementy wnioskowania bayesowskiego (E) - xx.06.2018 r. godz. xx.xx, sala xxxx.
 2. Ukryte procesy Markowa (E) - xx.06.2018 r. godz. xx.xx, sala xxxx.

Uwaga

Dodatkowy termin części teoretycznej

 1. Elementy wnioskowania bayesowskiego (E) - xx.06.2018 r. godz. xx.xx, sala xxxx.
 2. Ukryte procesy Markowa (E) - xx.06.2018 r. godz. xx.xx, sala xxxx.Terminy egzaminów i zaliczeń wykładów w sesji poprawkowej

 1. Elementy wnioskowania bayesowskiego (E) - xx.xx.2018 r. godz. xx.xx, sala xxxx.
 2. Ukryte procesy Markowa (E) - xx.xx.2018 r. godz. xx.xx, sala xxxx.

Terminy zaliczeń ćwiczeń przed sesją poprawkową

 1. Elementy wnioskowania bayesowskiego - xx.xx.2018 r. godz. xx.xx.
 2. Ukryte procesy Markowa - xx.xx.2018 r. godz. xx.xx.Konsultacje

Wydział Matematyki i Informatyki, Kampus UwB ul. K. Ciołkowskiego 1M, pokój 3040

 1. Wtorki godz. 12.15 - 13.45 (za wyjątkiem 06.03.18;10.04.18;08.05.18;05.06.18)
  Wtorki godz. 14.15 - 15.45 w dniach 06.03.18;10.04.18;08.05.18;05.06.18

 2. Inne terminy po indywidualnym umówieniu się.
Inne strony

Strona główna dydaktyki

Strona "o mnie"

Strona Instytutu Matematyki


2018.02.20© J.Kotowicz