University in Bialystok
Institue of Mathematics
ul. Akademicka 2
15-267 Bialystok


Home
Publications
Teaching
Panopticum
E-mail Me:
B. K. Kwaśniewski

FUNCTIONAL ANALYSIS

SEMESTR LETNI 2006/2007

Przelicznik punktów na oceny:


Ocena ilość punktów
bardzo dobra powyżej 40
dobra plus od 36,5 do 40
dobra od 31,5 do 36
dostateczna plus od 27,5 do 31
dostateczna od 22 do 27
niedostateczna niezaliczone co najmniej jedno z kolokwiów


Listy zadań i pomoce dydaktyczne:

Równiania różniczkowe Pomoce dydaktyczne
Lista 0 Pomoc 1
Lista 1 Pomoc 2
Lista 2 Pomoc 3
Lista 3
Lista 4
Lista 5
Lista 6
Lista 7
Lista 8
Lista 9

Kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz "Zapisz element docelowy jako..."


Obciążenie:


Przedmiot rok godz. dzień sala
Równania różniczkowe II 12:15 czwartek 114
Równania różniczkowe II 14:15 czwartek 114


Terminy kolokwiów:

Równania różniczkowe
kolokwium I - 13.04.2006; godz. 13:15;
kolokwium I poprawkowe - 08.05.2006; godz. 17:15;
kolokwium II - 31.05.2007; godz. 10:15 sala 100;
kolokwium I poprawka poprawki - 02.06.2007; godz. 10:15
kolokwium II poprawka - 08.06.2007; godz. 14:15

kolokwium ratunkowe dla tych co zaliczyli I kolokwium - 14.06.2007; godz. 8:15Konsultacje:

środa, 16:15-18:00, ul. Sosnowa 64, pokój nr 102,
ewentualnie któraś z sal nr 106, lub 204

top

designed by BKK© | Contact BKK | page reviewed | Home