University in Bialystok
Institue of Mathematics
ul. Akademicka 2
15-267 Bialystok


Home
Publications
Teaching
Panopticum
E-mail Me:
B. K. Kwaśniewski

FUNCTIONAL ANALYSIS

SEMESTR ZIMOWY 2006/2007

Listy zadań:

Analiza funkcjonalna Analiza zespolona Topologia
Lista 0 Lista 1 Lista 0
Lista 1 Lista 2 Lista 1
Lista 2 Lista 3 Lista 2
Lista 3 Lista 4 Lista 3
Lista 4 Lista 5 Lista 4
Lista 5 Lista 6 Lista 5
Lista 6 Lista 7 Lista 6
Lista 7 Lista 8 Lista 7

Kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz "Zapisz element docelowy jako..."

Exercises for Helena Pimentel and Silvia Santinha:

Functional analysis Topology
Lists: 0, 1, 2, 3, 4, Lists: 4, 5,

Click the right mouse button and choose "Save the target as..."


Obciążenie:


Przedmiot rok godz. dzień sala
Analiza funkcjonalna IV 14:15 piątek 114
Analiza zespolona III 8:15 środa, czwartek 112
Topologia IIm 13:15 czwartek 114
Topologia IIf 15:15 czwartek 114
Topologia IIm 10:15 poniedziałek 209
Topologia IIf 12:15 poniedziałek 209


Terminy kolokwiów:

Analiza funkcjonalna:
kolokwium I - 17.11.2006; godz. 16:15;
kolokwium I poprawka - 08.12.2006; godz. 16:15;
kolokwium II - 19.01.2007; godz. 16:15;
kolokwium II poprawka - 26 .01.2007; godz. 16:15;
kolokwium ratunkowe - 02.02.2007; godz. 16:15;
kolokwium sesja poprawkowa - 20.02.2007; godz. 16:15;
Analiza zespolona:
kolokwium I - 08.11.2006; godz. 8:15;
kolokwium I poprawka - 29.11.2006; godz. 8:15;
kolokwium II - 13.12.2006; godz. 8:15;
kolokwium II poprawka - 24.01.2007; godz. 10:15;
Topologia:
kolokwium I mat. mag. - 09.11.2006; godz. 16:15;
kolokwium I mat fin. - 13.11.2006; godz. 17:15;
kolokwium I poprawka mat. mag. - 11.12.2006; godz. 8:15
kolokwium I poprawka mat. mag. - 11.12.2006; godz. 10:15
kolokwium I poprawka mat fin. - 04.12.2006; godz. 17:15;
kolokwium II mat. fin. - 12.01.2007; godz. 16:15;
kolokwium II mat. mag. mat. fin. - 22.01.2007; godz. 17:15;
kolokwium II mat. mag. - 23.01.2007; godz. 11:15;
kolokwium II poprawka - 27.01.2007; godz. 10:15;
kolokwium sesja poprawkowa - 14.02.2007; godz. 10:15;
kolokwium ratunkowe - 20.02.2007; godz. 16:15;


Konsultacje:

środa, 12:17-13:59, ul. Sosnowa 64, pokój nr 102.

top

designed by BKK© | Contact BKK | page reviewed 23-01-2007 | Home