System jakości kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

  1. dr Krzysztof Petelczyc - Przewodniczący
  2. dr Maciej Horowski
  3. dr Urszula Ostaszewska
  4. dr Agnieszka Stocka
  5. mgr Elwira Wawreniuk
  6. mgr Karolina Wojciechowicz
  7. przedstawiciel studentów

Przedstawiciel Wydziału Matematyki do uczelnianego zespołu ds. jakości kształcenia

Akty prawne

Sprawozdania