Scientific research : Seminar

Opieka naukowa
Sekretarz dr Krzysztof Petelczyc

Seminarium Instytutu Matematyki odbywa się co tydzień we środy o godz. 14.15 w sali 100 w budynku przy ul. Akademickiej 2.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.