dr hab. Krzysztof Prażmowski

Institute Institute of Mathematics
Department Department of Foundations of Geometry
Position profesor nadzwyczajny
Room 3025
Phone 85 738 8296
E-mail address krzypraz@math.uwb.edu.pl
Tutorial
  • Thursday 8:15 - 9:45
Scientific interests

Weak affine and metric affine geometries. Spine spaces, Grassmann spaces. Adjacency and orthoadjacency in metric affine and metric projective geometry. Group theoretic approach to geometry.

Duties
  • 2016-09-01 - 2020-08-31: Dziekan
  • 2016-01-01 - : Kierownik zakładu
Membership in boards and teams
  • 2016-09-28 - : Wydziałowa Komisja Oceniająca dla Nauczycieli Akademickich (członkowie stali) (Przewodniczący)
  • 2016-09-26 - : Kierunkowy Zespół Dydaktyczny - Matematyka
  • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
  • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Wydziału (Przewodniczący)