dr Tomasz Czyżycki

Institute Institute of Mathematics
Department Department of Applied Mathematics
Position asystent
Room 3043
Phone 85 738 8343
E-mail address tomczyz@math.uwb.edu.pl
Tutorial
  • Thursday 10:00 - 12:00
Duties
  • 2017-11-14 - : Wydziałowy koordynator ds. aktywizowania mobilności studentów w ramach krajowych i międzynarodowych programów wymiany
  • 2017-10-18 - : Pełnomocnik ds. Erasmus+
  • 2016-10-01 - : Przedstawiciel Wydziału w Radzie Bibliotecznej UwB
Membership in boards and teams
  • 2016-12-06 - 2020-08-31: Wydziałowy Zespół ds. Promocji
  • 2016-10-01 - : Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia