dr Maciej Horowski

Unit Department of Geometrical Methods in Physics
Position starszy wykładowca
Room 3022
Phone 85 738 8293
E-mail address horowski@math.uwb.edu.pl
Tutorial
  • Wednesday 9:00 - 10:00
  • Friday 9:00 - 10:00
Membership in boards and teams
  • 2019-10-23 - : Rada Wydziału
  • 2019-10-15 - : Kierunkowy Zespół Dydaktyczny
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Wydziału