prof. dr hab. Edward W. Piotrowski

Institute Institute of Mathematics
Department Department of Applied Mathematics
Position profesor zwyczajny
Room 3045
Phone 85 738 8347
E-mail address e.piotrowski@uwb.edu.pl
Web page http://alpha.uwb.edu.pl/ep/sj
Tutorial
  • Tuesday 12:00 - 13:00
    ( po podaniu, z co najmniej dobowym wyprzedzeniem, tematyki konsultacji na adres e.piotrowski@uwb.edu.pl )
Scientific interests

theory of quantum information, market games, projective geometry, Fisher information

Duties
  • 2016-01-01 - : Kierownik zakładu
Membership in boards and teams
  • 2016-10-01 - : Wydziałowa Komisja do oceny wniosków składanych przez młodych naukowców o przyznanie dotacji na realizację zadań badawczych
  • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
  • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Wydziału