dr Grzegorz Jakimowicz

Unit Department of Geometrical Methods in Physics
Position adiunkt
Room 3027
Phone 85 738 8297
E-mail address gjakim@alpha.uwb.edu.pl
Tutorial
  • Friday 12:15 - 13:45
Duties
  • 2019-10-30 - : Przedstawiciel Wydziału w Radzie Bibliotecznej UwB