dr hab. Ryszard Andruszkiewicz

Institute Institute of Mathematics
Department Department of Algebra
Position profesor nadzwyczajny
Room 3031
Phone 85 738 8290
E-mail address randrusz@math.uwb.edu.pl
Web page http://math.uwb.edu.pl/~randrusz/
Tutorial
  • Tuesday 14:00 - 15:30
Duties
  • 2016-01-01 - : Kierownik zakładu
Membership in boards and teams
  • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
  • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Wydziału