dr Agnieszka Stocka : Conferences

  1. A. Stocka
    Minimalne zbiory generatorów grup skończonych
    IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza Algebry, Kraków, Poland, May 27-30, 2021
    Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (org.)
  • * Presentation
  • ¹ A chairman of a session
  • ² A member of the Organizing Committee
Remarks related to the above data should be directed to: webmaster@math.uwb.edu.pl