dr hab. Krzysztof Prażmowski

Unit Laboratory of Geometry
Position profesor uczelni
E-mail address krzypraz@math.uwb.edu.pl
Tutorial
  • Thursday 8:15 - 9:45
Scientific interests

Weak affine and metric affine geometries. Spine spaces, Grassmann spaces. Adjacency and orthoadjacency in metric affine and metric projective geometry. Group theoretic approach to geometry.

Duties
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Dziekan
  • 2016-01-01 - : Kierownik zakładu
  • 2014-10-01 - 2019-09-30: Opiekun seminarium
Membership in boards and teams
  • 2019-10-01 - 2020-04-08: Rada Wydziału
  • 2016-09-28 - 2019-09-30: Wydziałowa Komisja Oceniająca (Przewodniczący)
  • 2016-09-26 - 2019-09-30: Kierunkowy Zespół Dydaktyczny
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Wydziału (Przewodniczący)