Authorities

Dean

dr hab. Alina Dobrogowska

On duty Wednesday: 8:30 - 9:30
Room 2011
Phone 85 738 8285
E-mail address dziekan@math.uwb.edu.pl

Associate Dean, Research Affairs

dr hab. Bartosz Kwaśniewski

On duty Tuesday: 10:00 - 12:00
Room 3016
Phone 85 738 8278
E-mail address prodziekan_nauka@math.uwb.edu.pl

Associate Dean, Students' Affairs

dr Aneta Sliżewska

On duty Wednesday: 10:00 - 12:00
Room 3003
Phone 85 738 8278
E-mail address prodziekan_stud@math.uwb.edu.pl

Council

 1. dr hab. Alina Dobrogowska - Przewodniczący
 2. dr hab. Bartosz Kwaśniewski - Z-ca przewodniczącego
 3. dr Aneta Sliżewska - Z-ca przewodniczącego
 4. prof. dr hab. Tomasz Brzeziński
 5. prof. dr hab. Anatol Odzijewicz
 6. prof. dr hab. Miroslava Růžičková
 7. dr hab. Ryszard Andruszkiewicz
 8. dr hab. Izabela Agata Malinowska
 9. dr Tomasz Goliński
 10. dr Agnieszka Stocka
 11. mgr Aleksandra Odzijewicz
 12. Kinga Koziak (przedstawiciel studentów)

Dean's office

Office hours Monday - Thursday: 8:00 - 15:30  |  Friday: 8:00 - 14:00
Customer service Monday, Wednesday: 11:00 - 15:00  |  Tuesday, Friday: 8:30 - 12:00
Room 2005
Phone 85 738 8281
E-mail address dziekanat@math.uwb.edu.pl

Secretariat

Office hours Mon. - Thu.: 8:00 - 15:30
Fri.: 8:00 - 14:00
Customer service Mon., Tue., Wed.: 9:00 - 15:30
Fri.: 9:00 - 14:00
Room 2009
Phone 85 738 8284
Fax 85 738 8313
E-mail address office@math.uwb.edu.pl