dr Krzysztof Zajkowski

Unit Laboratory of Functional Analysis
Position adiunkt
Room 3018
Phone 85 738 8316
E-mail address kryza@math.uwb.edu.pl
Tutorial
  • Wednesday 10:15 - 11:45
Duties
  • 2020-10-01 - : Członek uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla studentów
Membership in boards and teams
  • 2019-10-15 - 2020-10-22: Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia