dr Krzysztof Petelczyc

Unit Laboratory of Geometry
Position adiunkt
Room 3023
Phone 85 738 8294
E-mail address kryzpet@math.uwb.edu.pl
Tutorial
 • Tuesday 11:30 - 13:00
  p.3023
Scientific interests

Scientific career
 • 2011: phd in: matematyka, geometria
  at: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski
  dissertation: Metoda częściowych zbiorów różnicowych i sumowanie struktur incydencyjnych
  supervisor: dr hab. Krzysztof Prażmowski, prof. UwB
 • 2002: master's degree in: matematyka
  at: Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu w Białymstoku
  thesis: Algorytmy generowania konfiguracji regularnych i własności tych konfiguracji
  supervisor: dr hab. Krzysztof Prażmowski, prof. UwB
Duties
 • 2020-10-25 - : Przedstawiciel Wydziału Matematyki do uczelnianego zespołu ds. jakości kształcenia
 • 2016-01-01 - : Sekretarz jednostki
 • 2012-10-01 - : Sekretarz seminarium
Membership in boards and teams
 • 2022-11-03 - : Wydziałowy Zespół ds. przygotowania Strategii Rozwoju
 • 2020-10-25 - : Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia
 • 2019-10-15 - : Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (Przewodniczący)
 • 2019-10-01 - : Wydziałowa Komisja Wyborcza
 • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowa Komisja Wyborcza
 • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
 • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
Employment
 • 2012 - : adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • 2002 - 2012: asystent, Uniwersytet w Białymstoku