dr Anna Rybak : Publications

  1. A. Rybak
    Każdy uczeń może odkrywać matematykę
    Hejnał Oświatowy (2023), no. 12, 10-17.
  • * Student
Remarks related to the above bibliographic data should be directed to: libmaster@math.uwb.edu.pl