dr Tomasz Czyżycki

Unit Laboratory of Differential Equations
Position asystent
Room 3043
Phone 85 738 8343
E-mail address tomczyz@math.uwb.edu.pl
Tutorial
  • Tuesday 13:00 - 14:30
Duties
  • 2019-10-30 - : Koordynator ds. współpracy ze studentami non-degree
  • 2017-11-14 - 2019-09-30: Wydziałowy koordynator ds. aktywizowania mobilności studentów w ramach krajowych i międzynarodowych programów wymiany
  • 2017-10-18 - : Pełnomocnik ds. Erasmus+
  • 2016-10-01 - 2019-09-30: Przedstawiciel Wydziału Matematyki w Radzie Bibliotecznej UwB
Membership in boards and teams
  • 2019-10-23 - 2020-08-31: Rada Wydziału
  • 2019-10-15 - : Kierunkowy Zespół Dydaktyczny
  • 2016-12-06 - 2019-09-30: Wydziałowy Zespół ds. Promocji
  • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia