mgr Kira Suszcz

Unit
Position samodzielny referent
E-mail address k.suszcz@uwb.edu.pl
Membership in boards and teams
  • 2022-02-24 - : Wydziałowy Zespół do Pracy w Systemie IRK i IRK-SP
  • 2021-05-17 - : Wydziałowy Zespół ds. Akredytacji
  • 2020-10-01 - : Wydziałowa Komisja do Przeprowadzania Brakowania Blankietów Dyplomów i Dyplomów Ukończenia Studiów