dr Maciej Horowski

Unit Department of Geometrical Methods in Physics
Position starszy wykładowca
E-mail address horowski@math.uwb.edu.pl
Tutorial
  • Tuesday 14:00 - 16:00
    p.3022
Membership in boards and teams
  • 2020-10-25 - : Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
  • 2019-10-23 - 2020-08-31: Rada Wydziału
  • 2019-10-15 - : Kierunkowy Zespół Dydaktyczny
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Wydziału