dr hab. Alina Dobrogowska

Unit Laboratory of Integrable Systmes
Position profesor uczelni
Room 3020
Phone 85 738 8318
E-mail address alina.dobrogowska@uwb.edu.pl
Tutorial
  • Friday 12:15 - 13:15
Duties
  • 2019-10-01 - 2020-08-31: Dziekan
Membership in boards and teams
  • 2021-09-08 - : Rada Konsultacyjna Wydziału Matematyki (Przewodniczący)
  • 2020-10-25 - : Wydziałowa Komisja Oceniająca (Przewodniczący)
  • 2019-12-16 - 2020-09-30: Wydziałowa Komisja Oceniająca (Przewodniczący)
  • 2019-10-01 - : Rada Wydziału (Przewodniczący)
  • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowa Komisja Wyborcza (Przewodniczący)
  • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (Przewodniczący)
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Wydziału