Wykłady

Ćwiczenia i laboratoria

Uwaga

 1. Statystyka matematyczna, kierunek informatyka i ekonometria (laboratorium)
  • Termin ostatecznego ustalenia tematu projektu 05.05.2021r.
Pliki z R (najczęściej html_notebook)

 1. Praca z danymi - część pierwsza.
 2. Praca z danymi - część pierwsza (plik źródłowy .Rmd).
 3. Praca z danymi - część druga.
 4. Praca z danymi - część trzecia.Listy zadań

  Statystyka matematyczna (informatyka i ekonometria) laboratorium

  1. Zestawianie miar.
  2. Zestawienie rozkładów prawdopodobieństwa.

  Metody probabilistyczne i statystyka (ćwiczenia)

  1. Lista 1.
  2. Lista 2.
  3. Lista 3
  4. Lista 4
  5. Lista 5
  6. Lista 6
  7. Lista 7

  Metody probabilistyczne i statystyka (laboratorium)

  1. Laboratorium 1 (grupa 1).Sylabusy przedmiotów znajdują się w USOSWeb
Terminy egzaminów i zaliczeń wykładów w sesji podstawowej

 1. Programowanie w języku R - kierunek informatyka i ekonometria (E) - xx.xx.2021r. godz. xx.xx.-xx.xx, platforma Blackboard?
 2. Statystyka matematyczna - kierunek informatyka i ekonometria (Z) - xx.xx.2021r. godz. xx.xx.-xx.xx, platforma Blackboard?
 3. Metody probabilistyczne i statystyka - kierunek informatyka (E) - xx.xx.2021r. godz. xx.xx.-xx.xx, platforma Blackboard?Terminy zaliczeń ćwiczeń i laboratoriów przed sesją poprawkową

 1. Programowanie w języku R - kierunek informatyka i ekonometria - xx.xx.2021r. godz. xx.xx.-xx.xx, platforma Blackboard?
 2. Statystyka matematyczna - kierunek informatyka i ekonometria (ćwiczenia) - xx.xx.2021r. godz. xx.xx.-xx.xx, platforma Blackboard?
 3. Statystyka matematyczna - kierunek informatyka i ekonometria (laboratorium) - xx.xx.2021r. godz. xx.xx.-xx.xx, platforma Blackboard?
 4. Metody probabilistyczne i statystyka - kierunek informatyka (ćwiczenia) - xx.xx.2021r. godz. xx.xx.-xx.xx, platforma Blackboard?
 5. Metody probabilistyczne i statystyka - kierunek informatyka (laboratorium) - xx.xx.2021r. godz. xx.xx.-xx.xx, platforma Blackboard?

Terminy egzaminów i zaliczeń wykładów w sesji poprawkowej

 1. Programowanie w języku R - kierunek informatyka i ekonometria (E) - xx.xx.2021r. godz. xx.xx.-xx.xx, platforma Blackboard?
 2. Statystyka matematyczna - kierunek informatyka i ekonometria (Z) - xx.xx.2021r. godz. xx.xx.-xx.xx, platforma Blackboard?
 3. Metody probabilistyczne i statystyka - kierunek informatyka (E) - xx.xx.2021r. godz. xx.xx.-xx.xx, platforma Blackboard?Konsultacje


Instytut Informatyki, Kampus UwB ul. K. Ciołkowskiego 1M, pokój 3040

 1. Środa 11.15-12.15
 2. Inne terminy po indywidualnym umówieniu się.Inne strony

Strona główna dydaktyki

Strona "o mnie"

Strona Instytutu Informatyki

Strona Wydziału Matematyki


2021.02.17© J.Kotowicz