dr Aneta Sliżewska

Unit Department of Geometrical Methods in Physics
Position adiunkt
Room 3024
Phone 85 738 8295
E-mail address anetasl@uwb.edu.pl
Tutorial
 • Friday 12:00 - 13:00
  p.3024
Scientific interests

Scientific career
 • 2011: phd in: matematyka
  at: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawski
  dissertation: Grupoidy i półgrupy inwersyjne związane z algebrami von Neumanna
  supervisor: prof. dr hab. Anatol Odzijewicz
 • 1997: master's degree in: matematyka
  at: Wydział Matematyczno- Przyrodniczy Uniwersytetu Warszawskiego Fi
  thesis: O problemie komiwojażera
  supervisor: dr Zenon Sadowski
Duties
 • 2020-10-01 - : Członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia
 • 2020-06-01 - : Przedstawiciel Wydziału Matematyki do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
 • 2019-10-18 - 2020-08-31: Prodziekan
 • 2016-10-01 - 2019-09-30: Zastępca dyrektora instytutu (Instytut Matematyki)
 • 2016-01-01 - : Sekretarz jednostki
Membership in boards and teams
 • 2021-09-08 - : Rada Konsultacyjna Wydziału Matematyki
 • 2021-05-17 - : Wydziałowy Zespół ds. Akredytacji (Przewodniczący)
 • 2020-10-01 - : Wydziałowa Komisja do Przeprowadzania Brakowania Blankietów Dyplomów i Dyplomów Ukończenia Studiów
 • 2020-06-01 - 2022-02-24: Wydziałowy Zespół do Pracy w Systemie IRK i IRK-SP (Przewodniczący)
 • 2019-10-15 - : Kierunkowy Zespół Dydaktyczny (Przewodniczący)
 • 2019-10-01 - : Rada Wydawnictwa UwB
 • 2019-10-01 - : Rada Wydziału (Z-ca przewodniczącego)
Employment
 • 2019 - : adiunkt, Wydział Matematyki, Katedra Fizyki Matematycznej
 • 2017 - 2019: adiunkt, ZFM, Instytut Matematyki, Wydział Matematyki i Informatyki
 • 2012 - 2017: asystent, ZFM Instytutu Matematyki, Wydział Matematyki i Informatyki
 • 2009 - 2012: wykładowca, ZFM Instytutu Matematyki, Wydział Matematyki i Informatyki
 • 2004 - 2009: asystent, ZFM Instytutu Matematyki, Wydział Matematyki i Informatyki, UwB
 • 2001 - 2004: asystent, Zakład Metod Operacyjnych i Algorytmicznych, Instytut Inform
 • 1997 - 2001: asystent, Zakład Algebry, Instytut Matematyki, Wydział Mat-Fiz, UwB
Visits
 • Apr 17-24, 2016
  Romanian Academy

 • Mar 19-29, 2015
  University of Sheffield, University of Manchester

  Scientific cooperation and given lecture on The Dual Atiyah Sequence within Manchester Geometry Seminar 2014/2015