dr Aneta Sliżewska : Conferences

 1. A. Sliżewska
  Uprawnienia studentów z Ukrainy - tzw. specustawa z 12 marca 2022 r., Mar 23, 2022
 2. A. Sliżewska
  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wielopłaszczyznowośc procesu kształcenia - zadania i wyzwania", Toruń, Jun 1-3, 2022
  Fundacja Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki (org.)
 3. T. Goliński², M. Horowski, G. Jakimowicz, B. Kwaśniewski, A. McKee, U. Ostaszewska, A. Sliżewska², M. Szajewska
  XXXIX Workshop on Geometric Methods in Physics, Białystok, Poland, Jun 19-25, 2022
  Faculty of Mathematics, University of Białystok (org.)
 4. K. Bardadyn, T. Czyżycki, A. Dobrogowska, T. Goliński, M. Horowski, G. Jakimowicz, A. Sliżewska, M. Szajewska, E. Wawreniuk
  XI School on Geometry and Physics, Białystok, Poland, Jun 27 - Jul 1, 2022
  Faculty of Mathematics, University of Białystok (org.)
 5. B. Kwaśniewski, A. Sliżewska
  33th International Workshop on Operator Theory and its Applications, Kraków, Poland, Sep 6-10, 2022
 • * Presentation
 • ¹ A chairman of a session
 • ² A member of the Organizing Committee
 • ³ Student
Remarks related to the above data should be directed to: webmaster@math.uwb.edu.pl