dr Aneta Sliżewska : Editorship

  1. A. Sliżewska Ed(s).
    Liniowe zagadnienia brzegowe z zastosowaniami, (publ. by) Uniwersytet w Białymstoku, 2018.
Remarks related to the above data should be directed to: webmaster@math.uwb.edu.pl