dr Justyna Makowska

Unit Laboratory of Functional Analysis
Position starszy wykładowca
Room 3019
Phone 85 738 8317
E-mail address makowska@math.uwb.edu.pl
Tutorial
 • Monday 13:00 - 14:00
  lub w innym terminie uzgodnionym indywidualnie. Konsultacje odbywaj± się po wczesniejszym uprzedzeniu mailowym przez studenta.
Scientific career
 • 2013: phd in: Matematyka
  at: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
  dissertation: Operatory generowane przez odwzorowania typu Morse'a-Smaile'a
  supervisor: prof. dr hab. A. Antonevich
 • 2003: master's degree in: Matematyka
  at: Uniwersytet w Białymstoku
  thesis: Promień spektralny operatorów przesunięcia z wag±
  supervisor: prof. dr hab. A. Antonevich
 • 2002: bachelor's degree in: Matematyka Finansowa
  at: Uniwersytet w Białymstoku
  thesis:
  supervisor: dr J. Olbry¶
Duties
 • 2020-10-01 - : Przedstawiciel Wydziału Matematyki do uczelnianego zespołu ds. grantów dydaktycznych
 • 2019-10-30 - : Opiekun praktyk
Membership in boards and teams
 • 2019-10-01 - : Wydziałowa Komisja Wyborcza
Grants
 • 2012 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Analysis of constructions and structures arising in investigation of C*-dynamical systems
  # DEC-2011/01/B/ST1/03838
 • 2008 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Algebry operatorowe generowane przez układy dynamiczne: spektralne, asymptotyczne i entropijne charakterystyki
  # N N201 382634