dr Justyna Makowska : Publications

  1. J. Makowska, A. Rybak
    Kreatywne kształcenie matematyczne w Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki na Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku
    Uniwersytet w Białymstoku, 2021.
  • * Student
Remarks related to the above bibliographic data should be directed to: libmaster@math.uwb.edu.pl