Zakład Programowania i Metod Formalnych

Jednostka nadrzędna Instytut Informatyki
Kierownik dr hab. Artur Korniłowicz
Sekretarz dr Adam Naumowicz
Pracownicy
  1. dr hab. Artur Korniłowicz
  2. dr Adam Grabowski
  3. dr Adam Naumowicz
  4. dr Karol Pąk
  5. mgr Adrian Jaszczak
Pokoje 2019, 2021, 2023
Telefony 85 738 - 8255, 8306, 8310
Strona WWW http://ii.uwb.edu.pl/struktura/zpimf
Seminarium wtorek 17:15