Pracownicy

Pracownicy naukowi i dydaktyczni

Tytuł/Stopień Imię Nazwisko
Stanowisko Pokój Telefon e-mail WWW
1. dr hab. Ryszard ANDRUSZKIEWICZ
profesor nadzwyczajny 3031 85 738 8290 e-mail www
2. mgr Krzysztof BARDADYN
asystent 3019 85 738 e-mail
3. prof. dr hab. Tomasz BRZEZIŃSKI
profesor nadzwyczajny 3029 85 738 8298 e-mail
4. dr Tomasz CZYŻYCKI
asystent 3043 85 738 8343 e-mail
5. dr hab. Alina DOBROGOWSKA
profesor nadzwyczajny 3020 85 738 8318 e-mail
6. dr Tomasz GOLIŃSKI
adiunkt 3022 85 738 8293 e-mail www
7. dr Maciej HOROWSKI
starszy wykładowca 3022 85 738 8293 e-mail
8. dr Małgorzata HRYNIEWICKA
adiunkt 3036 85 738 8292 e-mail
9. dr Grzegorz JAKIMOWICZ
adiunkt 3027 85 738 8297 e-mail
10. mgr Robert JANKOWSKI (imię ojca: Jan)
asystent 2037 85 738 8337 e-mail
11. dr hab. Bartosz KWAŚNIEWSKI
profesor nadzwyczajny 3016 85 738 8314 e-mail www
12. mgr Barbara ŁUPIŃSKA
asystent 2037 85 738 8337 e-mail
13. dr Elżbieta MAJEWSKA
adiunkt 3044 85 738 8346 e-mail www
14. dr Justyna MAKOWSKA
starszy wykładowca 3019 85 738 8317 e-mail
15. dr Marcin MAKOWSKI
adiunkt 3043 85 738 8343 e-mail
16. dr hab. Izabela Agata MALINOWSKA
profesor nadzwyczajny 3035 85 738 8291 e-mail www
17. prof. dr hab. Anatol ODZIJEWICZ
profesor zwyczajny 3026 85 738 8288 e-mail
18. dr Urszula OSTASZEWSKA
adiunkt 3018 85 738 8316 e-mail www
19. dr Krzysztof PETELCZYC
adiunkt 3023 85 738 8294 e-mail
20. prof. dr hab. Edward W. PIOTROWSKI
profesor zwyczajny 3045 85 738 8347 e-mail www
21. dr hab. Krzysztof PRAŻMOWSKI
profesor nadzwyczajny 3025 85 738 8296 e-mail
22. dr Karol PRYSZCZEPKO
adiunkt 3033 85 738 8289 e-mail
23. prof. dr hab. Miroslava RŮŽIČKOVÁ
profesor zwyczajny 2038 85 738 8348 e-mail
24. dr hab. Ewa SCHMEIDEL
profesor nadzwyczajny 2035 85 738 8336 e-mail
25. dr Aneta SLIŻEWSKA
adiunkt 3024 85 738 8295 e-mail
26. dr Agnieszka STOCKA
adiunkt 3036 85 738 8292 e-mail
27. dr Marzena SZAJEWSKA
adiunkt 2025 85 738 8328 e-mail www
28. mgr Elwira WAWRENIUK
asystent 3024 85 738 8295 e-mail
29. mgr Karolina WOJCIECHOWICZ
asystent 3027 85 738 8297 e-mail
30. dr Mateusz WORONOWICZ
asystent 3033 85 738 8289 e-mail
31. dr Krzysztof ZAJKOWSKI
adiunkt 3018 85 738 8316 e-mail
32. dr Małgorzata ZDANOWICZ
adiunkt 2029 85 738 8332 e-mail
33. dr Mariusz ŻYNEL
adiunkt 3023 85 738 8294 e-mail www

Sekretariat

Tytuł/Stopień Imię Nazwisko
Stanowisko Pokój Telefon e-mail WWW
1. mgr Emilia KONDRATOWICZ
starszy referent 3005 85 738 8279

Administracja

Tytuł/Stopień Imię Nazwisko
Stanowisko Pokój Telefon e-mail WWW
1. mgr Aleksandra ODZIJEWICZ
administrator 2017 85 738 8304 e-mail