Pracownicy

Pracownicy naukowi i dydaktyczni

Tytuł/Stopień Imię Nazwisko
Stanowisko Pokój Telefon e-mail WWW
1. dr hab. Ryszard ANDRUSZKIEWICZ
profesor nadzwyczajny 3031 85 738 8290 e-mail www
2. prof. dr hab. Tomasz BRZEZIŃSKI
profesor nadzwyczajny 3029 85 738 8298
3. dr Tomasz CZYŻYCKI
asystent 3043 85 738 8343 e-mail
4. dr hab. Alina DOBROGOWSKA
adiunkt 3020 85 738 8318 e-mail
5. dr Tomasz GOLIŃSKI
adiunkt 3022 85 738 8293 e-mail www
6. dr Maciej HOROWSKI
starszy wykładowca 3022 85 738 8293 e-mail
7. dr Małgorzata HRYNIEWICKA
adiunkt 3036 85 738 8292 e-mail
8. dr Grzegorz JAKIMOWICZ
adiunkt 3020 85 738 8318 e-mail
9. mgr Robert JANKOWSKI (imię ojca: Jan)
asystent 2037 85 738 8337 e-mail
10. dr hab. Bartosz KWAŚNIEWSKI
adiunkt 3019 85 738 8317 e-mail www
11. mgr Barbara ŁUPIŃSKA
asystent 2037 85 738 8337 e-mail
12. dr Elżbieta MAJEWSKA
adiunkt 3044 85 738 8346 e-mail www
13. dr Justyna MAKOWSKA
asystent 3019 85 738 8317 e-mail
14. dr Marcin MAKOWSKI
adiunkt 3043 85 738 8343 e-mail
15. dr hab. Izabela MALINOWSKA
profesor nadzwyczajny 3035 85 738 8291 e-mail www
16. prof. dr hab. Anatol ODZIJEWICZ
profesor zwyczajny 3026 85 738 8288 e-mail
17. dr Urszula OSTASZEWSKA
adiunkt 3018 85 738 8316 e-mail www
18. dr Krzysztof PETELCZYC
adiunkt 3023 85 738 8294 e-mail
19. prof. dr hab. Edward W. PIOTROWSKI
profesor zwyczajny 3045 85 738 8347 e-mail www
20. dr hab. Krzysztof PRAŻMOWSKI
profesor nadzwyczajny 3025 85 738 8296 e-mail
21. dr Karol PRYSZCZEPKO
adiunkt 3033 85 738 8289 e-mail
22. prof. dr hab. Miroslava RŮŽIČKOVÁ
profesor nadzwyczajny 2038 85 738 8348 e-mail
23. dr hab. Ewa SCHMEIDEL
profesor nadzwyczajny 2035 85 738 8336 e-mail
24. dr Aneta SLIŻEWSKA
adiunkt 3024 85 738 8295 e-mail
25. dr hab. Stanislav STEPIN
profesor nadzwyczajny 2031 85 738 8334 e-mail
26. dr Agnieszka STOCKA
adiunkt 3036 85 738 8292 e-mail
27. dr Marzena SZAJEWSKA
adiunkt 2025 85 738 8328 e-mail www
28. mgr Elwira WAWRENIUK
asystent 3024 85 738 8295 e-mail
29. mgr Mateusz WORONOWICZ
asystent 3033 85 738 8289 e-mail
30. dr Krzysztof ZAJKOWSKI
adiunkt 3018 85 738 8316 e-mail
31. dr Małgorzata ZDANOWICZ
adiunkt 2029 85 738 8332 e-mail
32. mgr Karolina ŻUKOWSKA
asystent 3027 85 738 8297 e-mail

Sekretariat

Tytuł/Stopień Imię Nazwisko
Stanowisko Pokój Telefon e-mail WWW
1. mgr Urszula ZARZECKA
3005 85 738 8279

Administracja

Tytuł/Stopień Imię Nazwisko
Stanowisko Pokój Telefon e-mail WWW
1. mgr Aleksandra ODZIJEWICZ
administrator 2017 85 738 8304 e-mail