Struktura

Nazwa
Kierownik Telefony WWW
1. Katedra Algebry i Geometrii
prof. dr hab. Tomasz Brzeziński 85 738 - 8289, 8290, 8291, 8292, 8294, 8296, 8298
2. Katedra Analizy
prof. dr hab. Miroslava Růžičková 85 738 - 8314, 8316, 8317, 8343, 8348
3. Katedra Fizyki Matematycznej
prof. dr hab. Anatol Odzijewicz 85 738 - 8288, 8293, 8295, 8297, 8318, 8328 www