Zakład Sztucznej Inteligencji i Multimediów

Jednostka nadrzędna Instytut Informatyki
Kierownik dr hab. Anna Gomolińska
Pracownicy
  1. dr hab. Anna Gomolińska
  2. dr hab. Marek Parfieniuk
  3. dr inż. Wiesław Półjanowicz
  4. dr inż. Mariusz Rybnik
  5. dr inż. Dominik Tomaszuk
  6. mgr inż. Eugenia Mironowicz
  7. mgr Łukasz Szeremeta
Pokoje 2022, 2025, 2026, 2028, 3038, 3039
Telefony 85 738 - 8309, 8327, 8328, 8330, 8331, 8338, 8341
Strona WWW http://ii.uwb.edu.pl/struktura/zsiim/
Seminarium poniedziałek :00