Zakład Bioinformatyki

Jednostka nadrzędna Instytut Informatyki
Kierownik dr hab. Witold Rudnicki
Pracownicy
  1. dr hab. Witold Rudnicki
  2. dr inż. Wojciech Lesiński
  3. dr Agnieszka Golińska
  4. dr Jarosław Kotowicz
  5. dr Aneta Polewko-Klim
Pokoje 1035, 1043, 2024, 2026, 3040
Telefony 85 738 - 8326, 8327, 8330, 8342
Tematyka badawcza

Zakład Bioinformatyki został powołany decyzją Senatu UwB w marcu 2015 roku. Badania prowadzone w zakładzie dotyczą analizy danych biomolekularnych i biomedycznych z wykorzystaniem metod analizy statystycznej i metod uczenia maszynowego. Najważniejszym kierunkiem badań jest rozwój metod identyfikacji ważnych zmiennych w systemach informacyjnych i zastosowanie tych metod do budowy wiedzy na temat mechanizmów regulacji w biologii systemów, genetyce i biologii molekularnej. Zastosowania obejmują również analizę danych medycznych, w szczególności dotyczących skomplikowanych chorób o słabo poznanych mechanizmach molekularnych.