Zakład Równań Różniczkowych

Jednostka nadrzędna Instytut Matematyki
Pracownicy
Telefony 85 738 -
Seminarium środa 12:15
Tematyka badawcza

Główne kierunki badań naukowych, prowadzonych w Zakładzie Równań Różniczkowych, dotyczą teorio-grupowej oraz asymptotycznej analizy równań różniczkowych. Zakres tematyki badawczej obejmuje następujące zagadnienia:

  • Klasyczna i warunkowa symetria punktowa równań różniczkowych.
  • Symetria Liego-Backlunda i jej związek z redukcją równań różniczkowych cząstykowych do układu równań różniczkowych zwyczajnych.
  • Uogólniona symetria i całkowalność nieliniowych równań różniczkowych cząstykowych.
  • Analiza spektralna i asymptotyczna operatorów różniczkowych.
  • Teoria rozpraszania równania Schroedingera.
  • Układy hiperboliczne równań różniczkowych cząstkowych oraz problem istnienia i jednoznaczności rozwiązań równań funkcjonalno-różniczkowych.
  • Zastosowania dualnego funkcjonału Legendre do badania promienia spektralnego pewnych klas operatorów.