Ogłoszenie
Aktualne

Konkurs na stanowisko adiunkta

Dziekan Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie matematyka.

Ogłoszenie zamieszczone: 2020-07-23 13:56, ważne od: 2020-07-23 do: 2020-09-04.
Więcej ogłoszeń...