Ogłoszenie
Aktualne

Konkurs na stanowisko adiunkta

Dziekan Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie matematyka.

Ogłoszenie zamieszczone: 2022-05-25 14:43, ważne od: 2022-05-25 do: 2022-07-10.
Więcej ogłoszeń...