Ogłoszenie
Aktualne

Ślubowanie studentów I roku

Szanowni Studenci I roku studiów

Zgodnie z Regulaminem Studiów UwB każdy student I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia ma obowiązek złożenia ślubowania w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od rozpoczęcia roku akademickiego, tj. od 1 do 14 października 2022r. (§ 26 ust. 1 pkt 1. Regulaminu Studiów UwB). W związku z tym należy w dniach 1-14 października br. zalogować się do Usosweb lub Usosa mobilnego, aby złożyć ślubowanie, którego nie można w systemie ani pominąć, ani odrzucić i przy pierwszym logowaniu należy to oświadczenie zaakceptować. Złożenie ślubowania w Usosie jest także warunkiem otrzymania lub przedłużenia ważności legitymacji studenckiej.

Ewentualne pytania proszę kierować do Dziekanatu Wydziału Matematyki tel. 85 7388281.

Ogłoszenie zamieszczone: 2022-09-23 12:44, ważne od: 2022-09-23 do: 2022-10-15.
Więcej ogłoszeń...