Zakład Metod Geometrycznych w Fizyce

Jednostka nadrzędna Katedra Fizyki Matematycznej
Kierownik prof. dr hab. Anatol Odzijewicz
Pracownicy
  1. prof. dr hab. Anatol Odzijewicz
  2. dr Tomasz Goliński
  3. dr Maciej Horowski
  4. dr Grzegorz Jakimowicz
  5. dr Aneta Sliżewska
  6. mgr Elwira Wawreniuk
Pokoje 3022, 3024, 3026, 3027
Telefony 85 738 - 8288, 8293, 8295, 8297