Zakład Metod Geometrycznych w Fizyce

Jednostka nadrzędna Katedra Fizyki Matematycznej
Kierownik prof. dr hab. Anatol Odzijewicz
Pracownicy
 1. dr Tomasz Goliński
 2. dr Maciej Horowski
 3. dr Grzegorz Jakimowicz
 4. dr Aneta Sliżewska
 5. mgr Elwira Wawreniuk
Pokoje 2031, 3022, 3024, 3027
Telefony 85 738 - 8293, 8295, 8297, 8334
Tematyka badawcza

Badania prowadzone przez pracowników Zakładu Metod Geometrycznych w Fizyce można rozdzielić na następujące tematy:

 1. Opis struktur geometrycznych związanych w sposób kanoniczny z teorią W*-algebr (algebr von Neumanna):
  • grupoidów i algebroidów Banacha-Liego;
  • struktur symplektycznych i poissonowskich, a w szczególnym przypadku orbit reprezentacji ko-dołączonej grupoidu częściowych izometrii W*-algebry;
  • związków teorii modularnej Tomity-Takesaki z teorią banachowskich grupoidów symplektycznych (presymplektycznych).
 2. Kwantyzacja układów fizycznych bazująca na teorii uogólnionych jąder dodatnio określonych (reprodukujących) na wiązkach głównych;
 3. Opis całkowalnych klasycznych i kwantowych nieliniowo oddziałujących układów oscylatorów harmonicznych oraz zastosowanie otrzymanych wyników do opisu zjawisk w optyce i mechanice układu słonecznego.