dr Aneta Sliżewska

Jednostka Zakład Metod Geometrycznych w Fizyce
Stanowisko adiunkt
Pokój 3024
Telefon 85 738 8295
Adres e-mail anetasl@uwb.edu.pl
Konsultacje
 • piątek 12:00 - 13:00
  p.3024
Zainteresowania naukowe

Obecnie zajmuję się badaniem struktury grupoidów i algebroidów związanych z algebrami von Neumanna.

Kariera naukowa
 • 2011: stopień doktora w dziedzinie: matematyka
  uzyskany w: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawski
  rozprawa: Grupoidy i półgrupy inwersyjne związane z algebrami von Neumanna
  promotor: prof. dr hab. Anatol Odzijewicz
 • 1997: tytuł magistra w dziedzinie: matematyka
  uzyskany w: Wydział Matematyczno- Przyrodniczy Uniwersytetu Warszawskiego Fi
  praca: O problemie komiwojażera
  promotor: dr Zenon Sadowski
Pełnione funkcje
 • 2020-10-01 - : Członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia
 • 2020-06-01 - : Przedstawiciel Wydziału Matematyki do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
 • 2019-10-18 - 2020-08-31: Prodziekan
 • 2016-10-01 - 2019-09-30: Zastępca dyrektora instytutu (Instytut Matematyki)
 • 2016-01-01 - : Sekretarz jednostki
Członkostwo w komisjach i zespołach
 • 2021-09-08 - : Rada Konsultacyjna Wydziału Matematyki
 • 2021-05-17 - : Wydziałowy Zespół ds. Akredytacji (Przewodniczący)
 • 2020-10-01 - : Wydziałowa Komisja do Przeprowadzania Brakowania Blankietów Dyplomów i Dyplomów Ukończenia Studiów
 • 2020-06-01 - 2022-02-24: Wydziałowy Zespół do Pracy w Systemie IRK i IRK-SP (Przewodniczący)
 • 2019-10-15 - : Kierunkowy Zespół Dydaktyczny (Przewodniczący)
 • 2019-10-01 - : Rada Wydawnictwa UwB
 • 2019-10-01 - : Rada Wydziału (Z-ca przewodniczącego)
Praca zawodowa
 • 2019 - : adiunkt, Wydział Matematyki, Katedra Fizyki Matematycznej
 • 2017 - 2019: adiunkt, ZFM, Instytut Matematyki, Wydział Matematyki i Informatyki
 • 2012 - 2017: asystent, ZFM Instytutu Matematyki, Wydział Matematyki i Informatyki
 • 2009 - 2012: wykładowca, ZFM Instytutu Matematyki, Wydział Matematyki i Informatyki
 • 2004 - 2009: asystent, ZFM Instytutu Matematyki, Wydział Matematyki i Informatyki, UwB
 • 2001 - 2004: asystent, Zakład Metod Operacyjnych i Algorytmicznych, Instytut Inform
 • 1997 - 2001: asystent, Zakład Algebry, Instytut Matematyki, Wydział Mat-Fiz, UwB
Wyjazdy i staże
 • Apr 17-24, 2016
  Romanian Academy

  Wyjazd w ramach współpracy naukowej, referat: Banach-Lie groupoids of partially invertible elements of W*-algebras wygłoszony na seminarium Analiza Armonica Seminar of IMAR

 • Mar 19-29, 2015
  University of Sheffield, University of Manchester

  Wyjazd w ramach współpracy naukowej oraz wykład p.t. The Dual Atiyah Sequence w ramach Manchester Geometry Seminar 2014/2015