dr Klara Janglajew

Jednostka Pracownia Równań Różniczkowych
Stanowisko starszy wykładowca
Adres e-mail jang@math.uwb.edu.pl
Kariera naukowa
  • 1982: stopień doktora w dziedzinie: matematyka
    uzyskany w: Kiev Gos. Univ.
    rozprawa: [Klara Gilevitch] Investigation of the asymptotic behavior of solutions of difference equations (in Russian)