dr Krzysztof Zajkowski

Jednostka Pracownia Analizy Funkcjonalnej
Stanowisko adiunkt
Pokój 3018
Telefon 85 738 8316
Adres e-mail kryza@math.uwb.edu.pl
Konsultacje
  • środa 13:00 - 15:00
    p.3018
Pełnione funkcje
  • 2020-10-01 - : Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2019-10-15 - 2020-10-22: Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia