dr hab. Ryszard Andruszkiewicz

Instytut Instytut Matematyki
Zakład Zakład Algebry
Stanowisko profesor nadzwyczajny
Pokój 3031
Telefon 85 738 8290
Adres e-mail randrusz@math.uwb.edu.pl
Strona WWW http://math.uwb.edu.pl/~randrusz/
Konsultacje
  • wtorek 14:00 - 15:30
Pełnione funkcje
  • 2016-01-01 - : Kierownik zakładu
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
  • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Wydziału