dr Agnieszka Stocka

Instytut Instytut Matematyki
Zakład Zakład Algebry
Stanowisko adiunkt
Pokój 3036
Telefon 85 738 8292
Adres e-mail stocka@math.uwb.edu.pl
Pełnione funkcje
  • 2016-10-01 - : Wydziałowy koordynator ds. Uniwersytetu Otwartego UwB
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-10-01 - : Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
  • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych
  • T