dr Urszula Ostaszewska

Jednostka Pracownia Równań Różniczkowych
Stanowisko adiunkt
Pokój 3018
Telefon 85 738 8316
Adres e-mail uostasze@math.uwb.edu.pl
Strona WWW http://math.uwb.edu.pl/~uostasze
Konsultacje
 • wtorek 11:30 - 13:00
  p.3018
Kariera naukowa
 • 2001: tytuł licencjata w dziedzinie: matematyka finansowa
  uzyskany w: Uniwersytet w Białymstoku
  praca: Współczynnik beta
 • 2001: tytuł magistra w dziedzinie: matematyka
  uzyskany w: Uniwersytet w Białymstoku
  praca: O grupach z małą liczbą klas elementów sprzężonych
Członkostwo w komisjach i zespołach
 • 2022-02-24 - : Wydziałowy Zespół do Pracy w Systemie IRK i IRK-SP (Przewodniczący)
 • 2020-06-01 - 2022-02-24: Wydziałowy Zespół do Pracy w Systemie IRK i IRK-SP
 • 2019-10-15 - : Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
 • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowa Komisja Wyborcza
 • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
Granty
 • 2009
  TODEQ: Operator Theory methods for Differential Equations
 • 2008 MNiSW
  Algebry operatorowe generowane przez układy dynamiczne: spektralne, asymptotyczne i entropijne charakterystyki
  # # N N201 382634